New Territories Basketball Club 新界區籃球會
主頁 關於我們 比賽時間表 比賽賽果 參賽章程 / 表格 比賽花絮 球會贊助 球隊/成員資訊

2018 NT-1 CupNT-1 Cup 冠軍 粉嶺暴徒

NT-1 Cup 亞軍 莫青

NT-1 Cup 季軍 Jaguars

MVP 粉嶺暴徒 張錦龍

得分王 粉嶺暴徒 張錦龍

助攻王 粉嶺暴徒 曾曉明

三分王 莫青 謝少峰